Czym dla klientów jest podział nieruchomości?
Nieraz klienci odwiedzają nasze Biuro Geodezji prosząc o poradę w tym temacie. Czasem wynika to z przeciągającego się konfliktu między sąsiadami, gdzie jedna strona upomina się o swoje grunty. A najczęściej tą formę wybiera się, aby podarować dzieciom część działki.

Mimo wielu wątpliwości i niejasności w początkowych okresach tego procesu geodezyjnego wszystko opiera się na prostych zasadach. Podział nieruchomości jest po prostu przeniesieniem praw własności na nowego właściciela. Nie musi być to cała działka, a tylko jej część, przez co teren zyskuje zupełnie inne wartości geodezyjne.Kolejne ważne pytanie jakie nasuwa się przy tym temacie jest: „co zrobić, aby wszcząć postępowanie o podziale nieruchomości?” Cały proces, łączy się z działaniem administracyjnym, które powinien prowadzić prezydent miasta, wójt, albo burmistrz. A osoba uprawniona lub zainteresowana powinna złożyć odpowiednie do tego dokumenty:
• Potwierdzenie własności.
• Wypis z ewidencji gruntów i budynków ( z katastru nieruchomości),
• Początkowy projekt podziału ( mapa zasadnicza bądź mapa katastralna),
• Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Jeżeli mamy wszystkie pisma, jesteśmy zmotywowani do działania będziemy musieli zapoznać się jeszcze z kolejnymi procesami, jak procedura sporządzania operatu z podziału nieruchomości, zapoznanie z artykułami prawnymi, czy opłatami związanymi z podziałem nieruchomości. Wszystkie informacje można uzyskać poprzez Biuro Geodezji w Lublinie, albo czytać na bieżąco porady na naszej stronie, gdzie będą dostępne wszystkie informacje dla naszych klientów.

Galileo Biuro Geodezji

Inż. Artur Kocki
ul. Diamentowa 4a
20-447 Lublin

e-mail: galileogeodezja@wp.pl

tel. 792 236 497

Godziny otwarcia: pn.- pt. 8-16