Geodeta sporządzając mapę opiera się na wielu aktach prawnych. Ustawy i rozporządzenia ściśle określają elementy graficzne, paletę barw i opisy stosowane na mapach. W zależności od skali wykonania mapy zmieniają się grubości linii, wielkość opisów, numerów działek. W celu poprawnego wykonania map niezbędna jest znajomość aktualnych wytycznych.

Geodeci umieszczają na mapach każdy szczegół, dzięki czemu my możemy swobodnie dysponować nimi w urzędach i różnych ośrodkach. Przedstawiamy rodzaje map i ich zastosowanie:

• Mapa podziałowa- sporządza się ją podczas wydzielania posesji na mniejsze działki.
• Mapa inwentaryzacyjna- wykonuje się ją, aby zgłosić posiadłość do zamieszkania, obejmuje to także ogrodzenie i dodatkowe elementy jak: przyłącze elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, czy szambo.
• Mapa zasadnicza- jest mapą państwową kraju. W niej opracowane są dane geodezyjno-kartograficzne przedstawiające cały teren kraju. Kopię można otrzymać w powiatowych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Czasem według jej danych rozstrzyga się o miejscu budowy.
• Mapa do celów projektowych- Geodeci wykonują ją dopiero, gdy zaktualizują mapę zasadniczą, albo sami realizują ją od początku. Wykorzystuje się ją w celu uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie budowy.

Firmy geodezyjne wykonują mapy przy wielu pracach i projektach, a dla klientów są one fundamentalnym dokumentem do dalszych działań związanych m.in. z budową, czy podziałem nieruchomości.

Galileo Biuro Geodezji

Inż. Artur Kocki
ul. Diamentowa 4a
20-447 Lublin

e-mail: galileogeodezja@wp.pl

tel. 792 236 497

Godziny otwarcia: pn.- pt. 8-16