Specjalizacja geodezyjna

Firma Galileo wykonuje szereg prac geodezyjnych. Obsługujemy indywidualnych klientów a także duże firmy budowlane czy biura projektowe. Musisz zrobić mapę do celów projektowych pod przyłącze wodociągowe? Chcesz wytyczyć projektowany budynek? A może szukasz firmy do obsługi budowy dużej sieci uzbrojenia podziemnego…? Każdego klienta traktujemy poważnie, bez względu na wielkość roboty.

Wybrane realizacje

Przykładami naszego szerokiego pakietu możliwości są m.in.:

  • Budowa sieci tel-tech na terenie Muzeum Majdanek. 120 studni teletechnicznych oraz 5km kabla. Warunki atmosferyczne nie mają znaczenia.
    Usługi geodezyjne, pomiary powykonawcze, winwentaryzacja

    Prace geodezyjne przy budowie sieci teletechnicznej na terenie Muzeum na Majdanku w Lublinie.

  • Mapa do celów projektowych na potrzeby C.H. Ikea Lublin. Dodatkowym zleceniem było wytyczenie 130 punktów pod odwierty geologiczne.
  • Mapa do celów projektowych dla projektu sieci szerokopasmowego internetu. Łączna powierzchnia opracowania wyniosła 340 hektarów rozlokowanych w sześciu gminach na terenie dwóch powiatów w województwie Świętokrzyskim.
  • Wytyczenie oraz geodezyjna inwentaryzacja sieci telekomunikacyjnej o długości 57km.
  • Obsługa geodezyjna przebudowy stacji paliw PKN Orlen w m. Piaski
  • Szereg mniejszych robót związanych z prywatnymi inwestycjami.

 
Wachlarz wykonanych zleceń daje nam doświadczenie, z którym z pewnością będziemy mogli sprostać Twoim wymaganiom. Zapraszamy do współpracy.
 

Galileo Biuro Geodezji

Inż. Artur Kocki
ul. Diamentowa 4a
20-447 Lublin

e-mail: galileogeodezja@wp.pl

tel. 792 236 497

Godziny otwarcia: pn.- pt. 8-16