Firma geodezyjna Galileo z powodzeniem realizuje prace związane z przebudową jednej z dróg powiatowych w powiecie świdnickim. Roboty budowlane zostały poprzedzone wykonaniem szczegółowej mapy do celów projektowych. Pomiarami zostały objęte w szczególności obiekty znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego lub wręcz znajdujące się w granicy działki drogowej. Takie elementy jak drzewa, ogrodzenia, przepusty,obiekty małej architektury (krzyże, kapliczki) oraz przede wszystkim krawędzie istniejącej nawierzchni asfaltowej zostały pomierzone „od nowa” na całej długości drogi objętej pracami projektowymi. Łączna długość opracowania wyniosła przeszło 5400m.

Przed przystąpieniem do tyczenia osi oraz innych obiektów związanych z budową drogi zostało wykonane odnowienie znaków osnowy pomiarowej oraz dodatkowo wykonano kontrolę wysokościową tych punktów. Kolejnym etapem było wytyczenie przekrojów, przepustów oraz krawężników, cieków liniowych (korytek) i peronów przystankowych…
Niebawem kolejne etapy prac…

Galileo Biuro Geodezji

Inż. Artur Kocki
ul. Diamentowa 4a
20-447 Lublin

e-mail: galileogeodezja@wp.pl

tel. 792 236 497

Godziny otwarcia: pn.- pt. 8-16